dinsdag 29 juni 2010

Kunstzinnig


Mijn kleine Leidse Meesters - … onder mijn vrienden zijn er die hen weliswaar schattig en mooi vinden, maar die toch grote moeite hadden om de artistieke trekjes – die mijns inziens onmiskenbaar zijn - in de beide jongelieden te zien en op waarde te schatten ☺. Zoiets kan een rechtgeaard fokker niet over haar kant laten gaan natuurlijk! Dies besloot ik om deze dames met gebrekkig inzicht eens even op weg te helpen – mijn kleine grote kunstenaars hebben hun voorname naam tenslotte niet voor niets…!
Ik toog aan het werk met palet en penseel (lees: knippen en plakken in Photoshop ☺) en de resultaten waren verbluffend, mag ik wel zeggen! Mijn niet scherp observerende lekenvrienden zijn nu overtuigd, hebben hun eerdere gebrekkig inzicht erkend en betuigen inmiddels hun waardering en bewondering voor de nu toch zonneklaar aanwezige artisticiteit van Flori’s kunstzinnige knullen:

Lucas van Leyden

Rembrandt van Rijn

Heb ik gelijk of niet??!!


Maar nee, zonder gekheid, Bragalund's kleine baby's worden steeds maar groter en schattiger en knuffeliger en ondeugender en zodoende krijg ik ze nu al niet meer met goed fatsoen samen op de foto:

Ik weet het, de foto is bewogen, maar voor nu moeten we het hier even mee doen...☺